خانه » چسب کاشت میلگرد

چسب کاشت میلگرد

کاشت میلگرد وآماده سازی محل آن در بتن با چسب کاشت INDEX

کاشت میلگرد چیست؟ کاشت میلگرد در واقع عملیاتی‌است همچون آرماتوربندی و بتن‌ریزی. به نحوی که برای تقویت، اصلاح ابعادی ویا افزودن عضوی جدید به سازه… ادامه »کاشت میلگرد وآماده سازی محل آن در بتن با چسب کاشت INDEX