خانه » مراحل کاشت میلگرد در بتن

مراحل کاشت میلگرد در بتن

مراحل آماده سازی محل سوراخ در بتن برای کاشت میلگرد با چسب کاشت INDEX

کاشت میلگرد وآماده سازی محل آن در بتن با چسب کاشت INDEX

کاشت میلگرد چیست؟ کاشت میلگرد در واقع عملیاتی‌است همچون آرماتوربندی و بتن‌ریزی. به نحوی که برای تقویت، اصلاح ابعادی ویا افزودن عضوی جدید به سازه بتنی موجود بکار برده می‌شود. این فرایند در کلیه مقاطع… ادامه »کاشت میلگرد وآماده سازی محل آن در بتن با چسب کاشت INDEX