خانه » مراحل کاشت میلگرد در بتن

مراحل کاشت میلگرد در بتن

کاشت میلگرد وآماده سازی محل آن در بتن با چسب کاشت INDEX

کاشت میلگرد چیست؟ کاشت میلگرد در واقع عملیاتی‌است همچون آرماتوربندی و بتن‌ریزی. به نحوی که برای تقویت، اصلاح ابعادی ویا افزودن عضوی جدید به سازه… ادامه »کاشت میلگرد وآماده سازی محل آن در بتن با چسب کاشت INDEX