خانه » خشک کن خورشیدی

خشک کن خورشیدی

خشک کن خورشیدی

خشک کن خورشیدی

شناخت انرژی خورشیدی واستفاده از آن برای منظورهای مختلف علی الخصوص خشک کن خورشیدی به زمان ماقبل تاریخ باز می‌گردد. شاید به دوران سفالگری، در آن هنگام روحانیون معابد به کمک جامهای بزرگ طلائی صیقل… ادامه »خشک کن خورشیدی