خانه » ترمیستور

ترمیستور

ترمیستور

ترمیستور و نقش آن در پمپ های سیرکولاتور

ترمیستور چیست؟ ترمیستور نوعی سنسور حرارتی است که برای محافظت از الکتروموتور استفاده می شود. ترمیستور بر روی سیم پیچ الکتروموتور نصب می_شود. الکترو موتور در مقابل وضعیت قفل کردن روتور، بیش باری مستمر و… ادامه »ترمیستور و نقش آن در پمپ های سیرکولاتور