در حال نمایش 2 نتیجه

آبگرمکن خورشیدی

خورشید به‌ عنوان سرمنشأ انرژی عظیم‌ترین منبع درجهان است. این انرژی پاک، ارزان و بی‌پایان است و در تمام مناطق کشورمان و جهان قابل‌مصرف است. این منابع در آبگرمکن خورشیدی برای انتقال حرارت نور خورشید به آب مصرفی وحفظ انرژی حرارتی آن، مورداستفاده قرار می‌گیرد. ساده‌ترین آب‌گرم‌کن خورشیدی از یک گردآور تخت (کلکتور) و یک مخزن ذخیره آب تشکیل‌شده است. شرایط لازم نصب این آب‌گرم‌کن آن است که قسمت فوقانی گردآور پایین‌تر از قسمت تحتانی مخزن ذخیره قرار گیرد. همچنین حداقل انحراف گردآور نسبت به سطح افق، در حدود ۲۰ درجه رو به جنوب انتخاب شود. شرکت ترکان تجهیز تاسیسات تبریز نمایندگی فروش و نصب انواع آبگرمکن های خورشیدی با ظرفیت های مختلف در شمالغرب کشور می‌باشد. جهت خرید می‌توانید با تماس بگیرید و یا ازطریق فروشگاه اقدام فرمائید.

خورشید به‌ عنوان سرمنشأ انرژی عظیم‌ترین منبع درجهان است. این انرژی پاک، ارزان و بی‌پایان است و در تمام مناطق کشورمان و جهان قابل‌مصرف است. این منابع در آبگرمکن خورشیدی برای انتقال حرارت نور خورشید به آب مصرفی وحفظ انرژی حرارتی آن، مورداستفاده قرار می‌گیرد.

ساده‌ترین آب‌گرم‌کن خورشیدی از یک گردآور تخت (کلکتور) و یک مخزن ذخیره آب تشکیل‌شده است. شرایط لازم نصب این آب‌گرم‌کن آن است که قسمت فوقانی گردآور پایین‌تر از قسمت تحتانی مخزن ذخیره قرار گیرد. همچنین حداقل انحراف گردآور نسبت به سطح افق، در حدود ۲۰ درجه رو به جنوب انتخاب شود.

شرکت ترکان تجهیز تاسیسات تبریز نمایندگی فروش و نصب انواع آبگرمکن های خورشیدی با ظرفیت های مختلف در شمالغرب کشور می‌باشد. جهت خرید می‌توانید با تماس بگیرید و یا ازطریق فروشگاه اقدام فرمائید.