خانه » انواع عایق حرارتی

انواع عایق حرارتی

عایق الاستومری پشت چسب دار

عوامل موثر در انتخاب عایق الاستومری

۱-ضریب انتقال حرارت: مهمترین پارامتری که ضریب انتقال حرارت (K) عایق الاستومری به آن وابسته می باشد اختلاف درجه حرارت بین سطوح عایق (T∆)، چگالی عایق (ρ) و عمر استفاده از عایق می باشد. نمودارهای… ادامه »عوامل موثر در انتخاب عایق الاستومری